Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie og samfund    Litteratur    Kunst og Arkitektur    Religion    Provinserne    Kulturmøde   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Karthagos konger
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx' xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx' xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx ”xxxxx”, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ”xxxxxxx”. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx.
X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. X xxxxx xx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xx xxx Xxxxx 1. xxx Xxxxx (Xxxxx ”Xxxxxx”). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Det karthagiske xxxxxxxx-xxxxx
Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx 104 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx.

Det karthagiske imperium
Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx 6. xxx xxxx x xxx 3. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx 1. xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Den karthagiske hær og flåde
Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxx 6. xxxxxxxxxx x.x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x 5. xx 4. xxxxxxxxxx x.x.x., xxx xxxxx xxxxxx – xxxxx – xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 311 x.x.x. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 3.000 xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x 339 x.x.x., xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx; x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx-xxx-xxx-xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxx'xx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.000 xxxxxxxxx xxx x xxx xxx, xxx xxx xxx xxx xxx Xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 480 x.x.x. xx xxxx xxx xxx 2. xxxxxxx Xxxx. X xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx 237 xxx 210 x.x.x. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 340 x.x.x., xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
X 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx 1. xxxxxxx Xxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx 3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx: xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx. Xxx xxx xx xxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxx 1. xxxxxxx Xxxx.
X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx; xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxx xxx xxxxxxx 150 x xx xxxxxx; 240 x xx xxxxxxxxx xx 300 x xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 120 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xx 200 xxxxx xxxxxx xx 60.000 xxxxx xx xx xxxxxx xx 24.000 xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx 10 xxxxxxx xxxxx 120 xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 200 xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx Xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x 148 x.x.x. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 146 x.x.x., xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x 190'xxxx x.x.x. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx?

2. Xxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx?

3. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx?

4. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx?

5. Xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx?

6. Xxxx xxx xx xxx Xxx 1. xxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx?

Anbefalet litteratur

Xxxxxx, X.
Xxxxxxxx: X Xxxxxxx (xxxxxxx xx X. Xxxxxx)
Xxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 1995

Xxxxxxx, X.
Xxx Xxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xx. Xxxxxx'x, 1990
Xx xxx xxx xx Xx xxxxxxx Xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, X.
Xxxxxxxx (xxxxxxx xx X. xx X. Xxxxxx)
Xxx Xxxx: Xxxxx, 1965
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx, X.
Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxxx xx X.X. Xxxxxx)
Xxx Xxxx: XxxXxxxxx, 1961
Xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, X. & X. Xxxxxx
Xxx Xxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxxx xx X. Xxxxxx)
Xxx Xxxx: Xxxxxxxxx, 1968
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, X.X.
Xxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxx, 1969

Xxxxx
Xxx Xxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xx. Xxxxxx'x, 1980
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, X.
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx: Xxx Xxxxx Xxxx 265-146 X.X.
Xxx Xxxx: Xxxxxxx, 2000
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxx Xxxx.
    Biografier          
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.172.223.251