Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie og samfund    Litteratur    Kunst og Arkitektur    Religion    Provinserne    Kulturmøde   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Den store omvendelse
X xxxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx 5 xxx 10 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (284-305 x.x.x.) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx 305 x.x.x. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx) x Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx x 306 x.x.x. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxx xxx Xxx x xx 312 x.x.x. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xx xx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx: X xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x 324 x.x.x., xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx ”xxxxxxxxxx” xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx 25 xx xxxxx xxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxx.
Xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx? X 19. xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 5 xx 10 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxx xxx.
Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx ”xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx” xxxxxxxxxx xxx xxxxx 312 x.x.x.? Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxx, xx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ”xxx Xxxxx”, xx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx: xxxxxxx xxxxxx).

Konstantin den Store
X 324 x.x.x. xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxxx: Xxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxx xxx Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx (”Xxxxxxxxxxx xx”). Xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxx xxx Xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx Xxx, xx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 324 x.x.x. xx xxxx xx xxxxxx, x 330 x.x.x., xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx 1309 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxx, Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x Xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxx 15. xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x Xxxxx x 314 x.x.x., xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx x 325 x.x.x. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx’ xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 361 x.x.x., xx Xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. X xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1. – xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx – xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Romaniseringen af kristendommen
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ”xxxxxx xxxx” (xxxxx: xxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 400 x.x.x., xxxxxx xxxxx Xx xxxxxxxx Xxx (”Xx Xxxx xxxx”). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx. X 388 x.x.x. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.
Xxxxx x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5. xxxxxxxxxx. X Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx x xxx 4. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx 5. xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2019

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx x, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx? Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx, XX: Xxxxxx Xxxxx, 1964.

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxx xx Xx. Xxxxx: Xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx, 1960.

X’Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xx Xxxx: Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1969

Xxxxx, Xxxxxxx X., Xxxx X. Xxxxxxxx, xxx Xxxx Xxxxxxx (xxx)
Xxxxx xx xxx Xxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1973

Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx
Xxxxxx: Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx, 1979
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.180.255